. موسسه یا شرکت مورد نظر خود را جستجو کنید

ایلیاد بین الملل - شعبه نیاوران

ایلیاد بین الملل - شعبه نیاوران

تلفن: ۲۶۱۰۴۲۰۴-۰۲۱ | ۲۶۱۴۸۲۱۸-۰۲۱ | ۲۶۱۴۸۵۰۹-۰۲۱ | ۲۶۱۵۰۱۱۸-۰۲۱

آدرس: تهران: خیابان نیاوران، سه راه یاسر

موقعیت: تهران

نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز: سعيد عليزاده حصاري

حوضه فعالیت: استرالیا-نیوزیلند

تاریخ صدور مجوز اولیه: 82/0/02

تاریخ انقضا: 06/05/95

آدرس الکترونیکی: info@iliadint.com | www.iliadint.com