. موسسه یا شرکت مورد نظر خود را جستجو کنید

ایلیاد بین الملل - شعبه سعادت آباد

ایلیاد بین الملل - شعبه سعادت آباد

تلفن: ۲۲۳۸۵۶۳۹-۰۲۱ | ۲۲۳۸۵۶۷۱-۰۲۱ | ۲۲۳۸۵۸۹۷-۰۲۱ | ۲۲۳۸۵۹۸۶-۰۲۱

آدرس: تهران : سعادت آباد، بالاتر از میدان فرهنگ

موقعیت: تهران

نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز: سعيد عليزاده حصاري

حوضه فعالیت: استرالیا-نیوزیلند

تاریخ صدور مجوز اولیه: 82/0/02

تاریخ انقضا: 06/05/95

آدرس الکترونیکی: info@iliadint.com | www.iliadint.com