. موسسه یا شرکت مورد نظر خود را جستجو کنید

ايلياد بين الملل مشاور - شعبه ونک

ايلياد بين الملل مشاور - شعبه ونک

تلفن: ۸۳۸۷۰-۰۲۱ | ۴۲۳۴۹۰۰۰-۰۲۱ | ۸۸۲۰۷۰۷۸-۰۲۱ | ۸۸۲۰۷۰۷۹-۰۲۱

آدرس: تهران:میدان ونک، خیابان ولی عصر، کوچه نگار، برج نگار، طبقه ۱۸، واحد۳

موقعیت: تهران

نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز: سعيد عليزاده حصاري

حوضه فعالیت: استرالیا-نیوزیلند

تاریخ صدور مجوز اولیه: 82/0/02

تاریخ انقضا: 06/05/95

آدرس الکترونیکی: info@iliadint.com | www.iliadint.com